Stephen Drinkwater

Arweinydd Academaidd, prosiect EUSS

Mae Stephen Drinkwater yn Athro Economeg ac yn Ddirprwy Ddeon ar gyfer Ymchwil a Chyfnewid Gwybodaeth yn y Gyfadran Busnes a’r Gyfraith, Prifysgol Roehampton, Llundain. Mae hefyd yn Arweinydd Academaidd ar Brosiect Cysylltu Data EUSS a ariennir gan ADR UK, sy’n cael ei arwain gan Lywodraeth Cymru. Mae wedi ymgymryd ag ymchwil i ystod o faterion yn ymwneud â demograffeg a’r farchnad lafur, a gyhoeddwyd mewn cyfnodolion rhyngwladol a adolygwyd gan gymheriaid yn bennaf. Gan mwyaf, mae hyn wedi cynnwys cymhwyso dulliau meintiol i amrywiaeth o setiau data gweinyddol ac o arolygiad ar raddfa fawr. Mae gan lawer o’r ymchwil hon ffocws ar bolisi ac fe gyfrannodd yn fawr at agwedd effaith cyflwyniadau Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 a 2021. Mae’n gymrawd ymchwil allanol yn IZA, Bonn a’r Sefydliad Llafur Byd-eang, yn ogystal â bod yn gyd‑ymchwiliwr ar sawl prosiect gyda WISERD.