Hoda Abbasizanjani

Swyddog Ymchwil, Heriau Cymdeithasol Mawr

Katy Addison

Uwch Swyddog Ymchwil

Ashley Akbari

Arweinydd Academaidd, Gofal Cymdeithasol, Materion Cymdeithasol Pwysig

Carmel Albiston

Prentis Gweinyddu Busnes

Pete Arnold

Arweinydd Academaidd, Hyfforddiant a Meithrin Gallu

Cate Batchelder

Swyddog Effaith

Stuart Bedson

Uwch Swyddog Ymchwil, Heriau Cymdeithasol Mawr

Sinead Brophy

Arweinydd Academaidd, Y Blynyddoedd Cynnar

Paul Caskie

Prif Ymchwiliwr, prosiect AD|ARC

Silvia Colonna

Uchel Swyddog Ystadegol, Y Blynyddoedd Cynnar, Iechyd Meddwl

Liam Crowley

Gwyddonydd Data, AD|ARC

Matthew Curds

Pennaeth Prosiectau Mawr a Datblygu Prosiectau

Rhys Davies

Arweinydd Academaidd, Sgiliau a Chyflogadwyedd

Josh Dixon

Prif Ddadansoddwr, astudiaeth BOLD

Stephen Drinkwater

Arweinydd Academaidd, prosiect EUSS

Matt Evans

Uwch Reolwr Caffael Data

David Ford

Cyd-gyfarwyddwr

Rich Fry

Cyd-arweinydd Academaidd, Newid yn yr Hinsawdd, Cyfiawnder Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant

Faye Gracey

Pennaeth Caffael a Chysylltu Data ar gyfer Ymchwil

Lucy Griffiths

Cyd-arweinydd Academaidd, Cyfiawnder Cymdeithasol, Newid yn yr Hinsawdd, Iechyd a Llesiant

Kathryn Helliwell

Pennaeth yr Uned Ymchwil Data Gweinyddol

Stephanie Howarth

Cyd-gyfarwyddwr a Phrif Ystadegydd

Katy Huxley

Cydymaith Ymchwil, Sgiliau a Chyflogadwyedd

Michaela James

Swyddog Ymchwil, Y Blynyddoedd Cynnar

Ann John

Arweinydd Academaidd, Iechyd Meddwl

Rhodri Johnson

Uwch Swyddog Ymchwil, Iechyd a Llesiant

Kerina Jones

Llywodraethu Gwybodaeth ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd

Matthew Kelly

Ymchwilydd Cymdeithasol, AD|ARC, Newid yn yr Hinsawdd

Tash Kennedy

Swyddog Ymchwil, Y Blynyddoedd Cynnar

Rosie Kirk

Ystadegydd y Llywodraeth, AD|ARC

Stephanie Lee

Stephanie Lee

Cyd-arweinydd, Hyfforddiant a Meithrin Gallu

Ffion Lloyd-Williams

Uwch Swyddog Ymchwil, prosiect EUSS

Sarah Lowe

Pennaeth Datblygu Prosiectau ac Effaith

Ronan Lyons

Cyd-arweinydd Academaidd, Iechyd a Llesiant

Jane Lyons

Uwch Swyddog Ymchwil, Cyfiawnder Cymdeithasol

Peter Mackie

Cyd-arweinydd Academaidd, Tai a Digartrefedd

Cynthia McNerney

Pennaeth Caffael a Darparu Data

Sian Morrison-Rees

Uwch Ymchwilydd a Gwyddonydd Data, AD|ARC

George Pickering

Uwch Reolwr Casglu Data

Dora Pouliou

Uwch Wyddonydd Data, Iechyd a Llesiant

Kelly Regan

Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Cathrine Richards

Pennaeth Rheoli Effaith

Lucy Robinson

Dadansoddwr Data, PAND|AR

Olivier Rouquette

Swyddog Ymchwil, Iechyd Meddwl

Alexandra Sandu

Cynorthwy-ydd Ymchwil, Addysg

Sonia de Saxe

Gweinyddwr

Jon Smart

Pennaeth Rhaglenni, Prif Swyddog Gweithredu Banc Data SAIL

Chris Taylor

Arweinydd Academaidd, Addysg

Emma Taylor-Collins

Rheolwr Ymchwil, Gofal Cymdeithasol Cymru

Ian Thomas

Cyd-arweinydd Academaidd, Tai a Digartrefedd