Ymchwilydd gwadd yn rhannu cefndir ymchwil a’i daith

Mae Utsa Banerjee yn ymchwilydd gwadd yn WISERD ym Mhrifysgol Caerdydd, a fydd yn gweithio ochr yn ochr â thema ymchwil Sgiliau a Chyflogadwyedd YDG Cymru. Mae Utsa yn fyfyriwr…

Mae astudiaeth newydd yn cysylltu cerddedadwyedd cymdogaeth â mynegai màs corff plant

Mae astudiaeth newydd sy’n edrych ar y cysylltiad rhwng cerddedadwyedd a mynegai màs corff plant (BMI) a sut y gallai hyn gael ei effeithio gan amgylchiadau cymdeithasol-economaidd a nodweddion ffordd…

Ymchwil data diogelu’r dyfodol: rhoi pobl wrth galon twf

Mae’r blog hwn gan Stephanie Lee, Prif Swyddog Twf a Chyd-gyfarwyddwr rhaglen hyfforddi a meithrin gallu YDG Cymru mewn Gwyddor Data Poblogaeth ym Mhrifysgol Abertawe. Mae Stephanie yn rhannu ei…

Eglurhad Data Newydd: Setiau data Plant Mewn Angen a Phlant sy’n Derbyn Gofal a Chymorth

Mae’r Eglurhad Data hwn yn crynhoi’r profiadau a’r hyn a ddysgwyd o weithio gyda setiau data Plant mewn Angen a Phlant sy’n Derbyn Gofal a Chymorth (CRCS). Bwriedir iddo fod…

Astudiaeth yn archwilio afiechyd cronig a marwolaethau yn ôl amddifadedd ar lefel ardal

Jane Lyons yw’r arweinydd ymchwil ar gyfer thema ymchwil Cyfiawnder Cymdeithasol YDG Cymru. Yn y blog hwn, mae Jane yn trafod canfyddiadau dadansoddiad diweddaraf y tîm sy’n mesur taflwybrau mewn…
Filters
Reset
Reset