Ymchwil data diogelu’r dyfodol: rhoi pobl wrth galon twf

Mae’r blog hwn gan Stephanie Lee, Prif Swyddog Twf a Chyd-gyfarwyddwr rhaglen hyfforddi a meithrin gallu YDG Cymru mewn Gwyddor Data Poblogaeth ym Mhrifysgol Abertawe. Mae Stephanie yn rhannu ei…

Eglurhad Data Newydd: Setiau data Plant Mewn Angen a Phlant sy’n Derbyn Gofal a Chymorth

Mae’r Eglurhad Data hwn yn crynhoi’r profiadau a’r hyn a ddysgwyd o weithio gyda setiau data Plant mewn Angen a Phlant sy’n Derbyn Gofal a Chymorth (CRCS). Bwriedir iddo fod…

Astudiaeth yn archwilio afiechyd cronig a marwolaethau yn ôl amddifadedd ar lefel ardal

Jane Lyons yw’r arweinydd ymchwil ar gyfer thema ymchwil Cyfiawnder Cymdeithasol YDG Cymru. Yn y blog hwn, mae Jane yn trafod canfyddiadau dadansoddiad diweddaraf y tîm sy’n mesur taflwybrau mewn…

Mae data Cyfrifiad 2021 bellach ar gael ym Manc Data SAIL

Mae data Cyfrifiad 2021 bellach ar gael ym Manc Data SAIL, amgylchedd ymchwil dibynadwy ADR Cymru. Cyfrifiad 2021 Cymru a Lloegr yw’r arolwg cenedlaethol mwyaf a gynhelir gan y Swyddfa…

Ymchwil data cysylltiedig a gofal cymdeithasol: Blaenoriaethau ymchwil ar gyfer gofal cymdeithasol i oedolion ledled y DU

Gan Lynsey Cross, Swyddog Ymchwil Gofal Cymdeithasol YDG Cymru Croeso i’r trydydd blog, a’r olaf, ar fyfyrdodau o’n gweithdy cyn-gynhadledd yng Nghynhadledd ADR UK 2023, a oedd yn canolbwyntio ar…
Filters
Reset
Reset