Gweinidog yn canmol rôl YDG Cymru yn cefnogi gwneud penderfyniadau ac yn galw am rannu data’n uchelgeisiol

Mae Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a Phrif Chwip Llywodraeth Cymru, Jane Hutt, wedi rhoi clod i YDG Cymru am ei waith i helpu Cymru i ddod yn arweinydd rhyngwladol o ran…

Adroddiad a gyhoeddwyd gyntaf yn seiliedig ar ddadansoddiad yn y Gwasanaeth Data Integredig yn edrych ar allu yn y Gymraeg

Mae adroddiad newydd sy’n seiliedig ar ddadansoddiad yn y Gwasanaeth Data Integredig (IDS) newydd wedi edrych ar y gwahaniaethau rhwng yr amcangyfrifon o allu yn y Gymraeg a adroddwyd yng…

Prosiect newydd wedi’i osod i archwilio cyflyrau iechyd a chanlyniadau cymdeithasol ar lefel aelwydydd

Bydd prosiect cysylltu data newydd o’r enw Cartrefi Iach yn ymchwilio i gyfansoddiad aelwydydd a’r amgylchiadau y maent yn eu profi. Ariennir y prosiect gan ADR UK ac fe’i harweinir…

Cyd-gyfarwyddwr yn trafod defnyddio data er lles y cyhoedd

Mae Stephanie Howarth, Cyd-gyfarwyddwr YDG Cymru a Phrif Ystadegydd Cymru, wedi trafod ei rôl a sut mae ei thîm yn gweithio i gynyddu effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd data er lles y…

Anghyfartaledd brechlyn Covid-19 wedi’i ganfod ymhlith pobl sy’n profi digartrefedd yng Nghymru, yn ôl astudiaeth

Flwyddyn i mewn i’r rhaglen frechu torfol, roedd gan bobl a brofodd ddigartrefedd yng Nghymru gyfraddau o’r brechlyn Covid-19 a oedd bron i 20 pwynt% yn llai na phobl â…
Filters
Reset
Reset