Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni trwy e-bost:Wales@adruk.org

Lleoliadau YDG Cymru

Prifysgol Abertawe

Adeilad Gwyddor Data
Sgeti
Abertawe
SA2 8PQ

ADRWales.org

WISERD ym Mhrifysgol Caerdydd

sbarc | spark
Heol Maendy
Caerdydd
CF24 4HQ

Wiserd.ac.uk

Llywodraeth Cymru

Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

llyw.Cymru