Gweithio ar feysydd allweddol yn ein cymdeithas i wella bywydau pawb.

Archwiliwch ein

Darparu ymchwil sydd o fudd cyhoeddus amlwg i’r Llywodraeth a chyrff cyhoeddus â’r nod o wella bywydau pobl Cymru.

Galluogi’r gymuned ymchwil yng Nghymru, a’r DU, drwy gaffael data, curadu data a diogelu data.

Meithrin gallu a hyfforddi’r gymuned ymchwil trwy addysg ac arferion gorau.

Y Newyddion Diweddaraf a Blogiau

Ymchwilydd gwadd yn rhannu cefndir ymchwil a’i daith

Mae Utsa Banerjee yn ymchwilydd gwadd yn WISERD ym Mhrifysgol Caerdydd, a fydd yn gweithio ochr yn ochr â thema ymchwil Sgiliau a Chyflogadwyedd YDG Cymru. Mae Utsa yn fyfyriwr…
Darllen mwy

Mae astudiaeth newydd yn cysylltu cerddedadwyedd cymdogaeth â mynegai màs corff plant

Mae astudiaeth newydd sy’n edrych ar y cysylltiad rhwng cerddedadwyedd a mynegai màs corff plant (BMI) a sut y gallai hyn gael ei effeithio gan amgylchiadau cymdeithasol-economaidd a nodweddion ffordd…
Darllen mwy

Ymchwil data diogelu’r dyfodol: rhoi pobl wrth galon twf

Mae’r blog hwn gan Stephanie Lee, Prif Swyddog Twf a Chyd-gyfarwyddwr rhaglen hyfforddi a meithrin gallu YDG Cymru mewn Gwyddor Data Poblogaeth ym Mhrifysgol Abertawe. Mae Stephanie yn rhannu ei…
Darllen mwy

Cyhoeddiadau Diweddaraf

Cip ar Ddata: Ffactorau risg sy’n gysylltiedig â gofal sylfaenol a adroddwyd am drais domestig ar gyfer menywod sy’n ymwneud ag achosion gofal Cyfraith Teulu

Mae’r Cipolwg Data hwn yn archwilio ffactorau risg ar gyfer cam-drin domestig a thrais (DVA) a brofirgan famau sy’n ymwneud ag achosion gofal llys teulu cyfraith gyhoeddus yng Nghymru. Fe’i bwriedir fel crynodeb o ymchwil a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn y Journal of Medical Internet Research.

Cip ar Ddata: Effeithiau pandemig Covid-19 ar iechyd meddwl plant sy’n hynod agored i niwed yn glinigol a phlant sy’n byw gyda phobl sy’n hynod agored i niwed yn glinigol yng Nghymru: astudiaeth cyswllt data

Mae’r Cipolwg Data hwn yn archwilio effaith pandemig Covid-19 ar iechyd meddwl plant sy’n hynod agored i niwed yn glinigol a phlant sy’n byw gyda phobl sy’n hynod agored i niwed yn glinigol yng Nghymru, gan ddefnyddio dulliau cysylltu data.

Gwahaniaethau rhwng amcangyfrifon o allu yn y Gymraeg yng Nghyfrifiad 2021 ac arolygon aelwydydd

Canfyddiadau cychwynnol prosiect cysylltu data sy’n archwilio gwahaniaethau rhwng amcangyfrifon o allu yn y Gymraeg yng Nghyfrifiad 2021 ac arolygon aelwydydd. Mae’r cyhoeddiad hwn yn un o allbynnau cynllun gwaith ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru a’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) i wella ein dealltwriaeth o ystadegau’r Gymraeg.