Stephanie Howarth

Cyd-gyfarwyddwr a Phrif Ystadegydd

Stephanie yw Cyd-gyfarwyddwr YDG Cymru ac mae’n aelod o Bwyllgor Arweinyddiaeth ADR UK. Mae’n arwain rhaglen waith YDG Cymru o fewn Llywodraeth Cymru a hi yw Prif Ystadegydd Llywodraeth Cymru hefyd. Fel Prif Ystadegydd, mae Stephanie yn gyfrifol am lunio ystadegau swyddogol a rhoi safonau ar waith yn ymwneud ag ansawdd, dibynadwyedd a gwerth cyhoeddus data ystadegol o fewn Llywodraeth Cymru. Bu Stephanie yn gweithio ym maes ystadegau er 2005 ac mae ganddi brofiad ar draws ystod eang o feysydd pwnc a sefydliadau. Yn ogystal â Llywodraeth Cymru, mae wedi gweithio yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol, Senedd Cymru a Newyddion y BBC.