Samantha Turner

Uwch Swyddog Ymchwil, Newid yn yr Hinsawdd

Mae Samantha Turner wedi ymuno â thîm YDG Cymru ym Mhrifysgol Abertawe yn ddiweddar a hi fydd yr ymchwilydd arweiniol ar y thema ymchwil Newid yn yr Hinsawdd.

Cyn ymuno ag YDG Cymru, roedd Samantha yn arbenigo ym maes Atal Anafiadau. Roedd yn rhan o sawl prosiect cysylltu data ac ymchwil a ariannwyd gan Gymru a’r Undeb Ewropeaidd, a oedd â’r nod o wella proffilio anafiadau, amcangyfrifon o anafiadau a chymaroldeb data anafiadau ar draws gwledydd. Roedd Samantha hefyd yn gweithio fel dadansoddwr yn nhîm Ymchwil Data Iechyd y DU (HDR UK), gan ddefnyddio Banc Data SAIL i helpu i ateb cwestiynau a oedd yn berthnasol i ymchwil a pholisi i wella gwasanaethau a deilliannau i boblogaeth Cymru a’r DU.