Matthew Kelly

Ymchwilydd Cymdeithasol, AD|ARC, Newid yn yr Hinsawdd

Mae Matthew yn Ymchwilydd Cymdeithasol yn Llywodraeth Cymru yn gweithio ar y prosiect Data Gweinyddol | Casgliad Ymchwil Amaethyddol (AD|ARC) a’r thema ymchwil Newid yn yr Hinsawdd. Mae’n dod â’i brofiad blaenorol mewn ymgynghoriaeth amgylcheddol ac ymchwil PhD gyfredol a ariennir gan ESRC mewn Cyllid Gwyrdd i gefnogi galluoedd ymchwil YDG Cymru a’i effaith ym meysydd amaethyddiaeth, materion gwledig, datgarboneiddio ac ymaddasu i newid yn yr hinsawdd.