Kerina Jones

Llywodraethu Gwybodaeth ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd

Kerina yw’r Cyfarwyddwr Cysylltiol ar gyfer y thema drawsbynciol Llywodraethu Gwybodaeth ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd i sicrhau diogelu data a manteisio i’r eithaf ar ddefnyddioldeb data sy’n dderbyniol yn gymdeithasol ar draws mentrau amrywiol Gwyddor Data Poblogaeth ym Mhrifysgol Abertawe, gan gynnwys Ymchwil Data Gweinyddol Cymru. Mae ei gwaith yn pontio’r sbectrwm Goblygiadau Moesegol, Cyfreithiol a Chymdeithasol (ELSI), gan gydnabod pwysigrwydd derbynioldeb cymdeithasol wrth ddefnyddio data’r boblogaeth. Mae’r mentrau Gwyddor Data Poblogaeth sy’n cael eu cynnal ym Mhrifysgol Abertawe yn enwog ledled y byd. Cydnabyddir yn rhyngwladol bod gan Kerina rôl arweinyddiaeth hanfodol ac unigryw trwy ganolbwyntio ar fodelau arloesol o lywodraethu data ac ymgysylltu â’r cyhoedd i alluogi data ar sail unigolion i gael ei ddefnyddio’n effeithiol ac yn ddiogel. Sefydlodd Kerina Banel Defnyddwyr i gynghori ar ymchwil a datblygiadau mewn Gwyddor Data Poblogaeth ac mae’n aelod gweithredol o Grŵp Strategaeth Ymgysylltu â’r Cyhoedd YDG.