Glyn Jones

Chief Digital Officer, Welsh Government

Glyn Jones yw Prif Swyddog Digidol Llywodraeth Cymru, ar ôl bod yn Brif Ystadegydd Cymru yn flaenorol. Bu Glyn yn hybu menter ADR UK yn ystod ei gyfnod fel Cyd-gyfarwyddwr YDG Cymru (2018-2020).

Arweiniodd ei agwedd uchelgeisiol at ailddefnyddio data yn ddiogel i lywio penderfyniadau’r llywodraeth at sefydlu Uned Gwyddor Data gyntaf Llywodraeth Cymru. Gyda chefnogaeth Weinidogol, cododd y fenter flaenllaw hon allu gwyddor data o fewn Llywodraeth Cymru i gyflwyno prosiectau’n uniongyrchol i gefnogi gwneud penderfyniadau a phrosesau mewnol yn well. Roedd Glyn yn gyfrifol am arwain yr agenda ymchwil data gweinyddol yng Nghymru, gan groesawu diwylliant cadarnhaol o rannu data yn ddiogel ar gyfer ymchwil i sicrhau bod setiau data Cymru ar gael i’w hailddefnyddio mewn modd cynaliadwy ac ailadroddadwy.