Emma Taylor-Collins

Rheolwr Ymchwil, Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae Emma yn gysylltiedig â thema ymchwil Gofal Cymdeithasol YDG Cymru ar ran Gofal Cymdeithasol Cymru. Mae gan Gofal Cymdeithasol Cymru orchymyn i sicrhau bod ymarfer a pholisi gofal cymdeithasol wedi’u tanategu gan arloesedd, ymchwil o ansawdd uchel, data a mathau eraill o dystiolaeth. Mae’n cydweithio’n agos ag YDG Cymru a Banc Data SAIL i hyrwyddo’r defnydd o ddata gweinyddol ar ofal cymdeithasol. Ar hyn o bryd, mae’n gweithio i ddatblygu’r bartneriaeth hon a nodi blaenoriaethau, yn enwedig yn ymwneud â gofal cymdeithasol i oedolion.

Fel Rheolwr Ymchwil yn Gofal Cymdeithasol Cymru, mae Emma yn gyfrifol am ddylunio, comisiynu a rheoli ymchwil gofal cymdeithasol o ansawdd uchel. Mae ganddi gefndir mewn ymchwil gymdeithasol a chrynhoi gwybodaeth, yng Nghanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd yn fwyaf diweddar. Mae ganddi PhD mewn polisi cymdeithasol o Brifysgol Birmingham hefyd.