Dora Pouliou

Uwch Wyddonydd Data, Iechyd a Llesiant

Mae Dr. Dora Pouliou yn Uwch Wyddonydd Data ar gyfer y thema Iechyd a Llesiant. Mae ei hymchwil yn rhyngddisgyblaethol, gan fynd i’r afael â materion yn ymwneud ag anghydraddoldebau cymdeithasol mewn iechyd, gordewdra, gweithgarwch/anweithgarwch corfforol ac iechyd meddwl. Mae ei rôl gyfredol yn canolbwyntio ar ddadansoddi data cysylltiol o arolygon a data gweinyddol i astudio sut gallai nodweddion yr amgylcheddau cymdeithasol a ffisegol ddylanwadu ar iechyd a llesiant plant a phobl ifanc. Bu Dora yn rhan o nifer o brosiectau ac mae ganddi ddiddordeb ym mhenderfynyddion ehangach iechyd plant.