Alexandra Sandu

Cynorthwy-ydd Ymchwil, Addysg

Ymunodd Alexandra â Labordy Data Addysg WISERD ym mis Chwefror 2021 ac mae’n cyfrannu at thema ymchwil Addysg YDG Cymru. Mae ei diddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar fethodoleg ymchwil feintiol a’i chymhwyso yn y gwyddorau cymdeithasol. Ochr yn ochr â’i chydweithwyr yn YDG Cymru, mae’n gweithio gyda setiau data mawr gan ganolbwyntio ar ymchwil addysg yng Nghymru, fel cyrhaeddiad addysgol, dysgu ar-lein, presenoldeb ysgol ac absenoldebau.

Mae gan Alexandra gefndir mewn daearyddiaeth drefol a dadansoddi gwyddor gymdeithasol feintiol. Cwblhaodd PhD ar y cyd mewn Daearyddiaeth a Chynllunio Trefol ym Mhrifysgol Lyon (Ffrainc) a Phrifysgol Alexandru Ioan Cuza yn Iasi (Rwmania) yn 2019.