Bydd y prosiect hwn yn ymchwilio i sgiliau a defnydd o’r iaith Gymraeg ymhlith athrawon ystafell ddosbarth a’r rheini sy’n darparu cymorth dysgu. Byddwn yn ystyried sut mae’r cyfraddau hyn yn gwahaniaethu fesul rhanbarth ac Awdurdod Lleol.