Mae denu a chadw graddedigion yn hanfodol i berfformiad economaidd lleol a rhanbarthol ac fel y cyfryw, mae diddordeb mewn daearyddiaeth llafur graddedigion yn y DU yn tyfu. Mae’r materion hyn yn neilltuol o berthnasol mewn perthynas â Chymru gan fod bodolaeth ‘draen ymennydd’ o lafur graddedigion o Gymru wedi dod yn ffocws dadl ddiweddar.

Mae’r prosiect hwn yn anelu at ddeall materion o gwmpas symud myfyrwyr sy’n siarad Cymraeg ymlaen trwy ofyn cwestiynau fel:

  • Pa ffactorau sy’n gysylltiedig â symud ymlaen i Addysg Uwch?
  • Pa fyfyrwyr sy’n fwy tebygol o fynd mewn i brifysgolion mawr eu bri?
  • A yw’r ffactorau hyn yn gwahaniaethu ymhlith y rheini sy’n rhugl yn y Gymraeg neu sydd wedi bod mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg?