Mae data Cyfrifiad 2021 bellach ar gael ym Manc Data SAIL

Mae data Cyfrifiad 2021 bellach ar gael ym Manc Data SAIL, amgylchedd ymchwil dibynadwy ADR Cymru. Cyfrifiad 2021 Cymru a Lloegr yw’r arolwg cenedlaethol mwyaf a gynhelir gan y Swyddfa…

Ymchwil data cysylltiedig a gofal cymdeithasol: Blaenoriaethau ymchwil ar gyfer gofal cymdeithasol i oedolion ledled y DU

Gan Lynsey Cross, Swyddog Ymchwil Gofal Cymdeithasol YDG Cymru Croeso i’r trydydd blog, a’r olaf, ar fyfyrdodau o’n gweithdy cyn-gynhadledd yng Nghynhadledd ADR UK 2023, a oedd yn canolbwyntio ar…

Deall y dirwedd gofal cymdeithasol i oedolion ar draws y DU: Gwersi a ddysgwyd o Gynhadledd ADR UK

Gan Lynsey Cross, Swyddog Ymchwil Gofal Cymdeithasol YDG Cymru Cynhaliodd tîm gofal cymdeithasol YDG Cymru weithdy gyda Chanolfan Ymchwil Data Gweinyddol yr Alban a’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yng Nghynhadledd ADR…

Tirwedd ymchwil gofal cymdeithasol ar draws y DU, yr hyn a ddysgom o gynhadledd ADR UK

Gan Lynsey Cross, Swyddog Ymchwil Gofal Cymdeithasol YDG Cymru Fel rhan o gynhadledd ADR UK 2023, cynhaliodd tîm gofal cymdeithasol YDG Cymru, ynghyd â Chanolfan Ymchwil Data Gweinyddol yr Alban…

Datgloi pŵer data gofal cymdeithasol oedolion yng Nghymru (Abertawe 23 Ionawr; ar-lein 6 Chwefor)

Oherwydd problem dechnegol yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe, rydyn ni wedi gorfod symud ein digwyddiad yfory, ‘Datgloi pŵer data gofal cymdeithasol oedolion yng Nghymru’, i leoliad arall. Bydd…

Mewnwelediad Data ADR Cymru newydd yn archwilio’r ffactorau risg sy’n gysylltiedig â thrais domestig ac sydd wedi’i nodi yn ystod gofal sylfaenol yn achos menywod sy’n ymwneud ag achosion gofal Cyfraith Teulu

Mae Mewnwelediad Data ADR Cymru newydd yn archwilio’r ffactorau risg ar gyfer cam-drin domestig a thrais (DVA) a brofir gan famau sy’n ymwneud ag achosion gofal llys teulu cyfraith gyhoeddus…

Effeithiau’r pandemig Covid-19 ar iechyd meddwl plant sy’n hynod agored i niwed yn glinigol

Mae Cipolwg Data ADR Cymru newydd yn archwilio effaith y pandemig Covid-19 ar iechyd meddwl plant sy’n hynod agored i niwed yn glinigol neu sy’n byw gyda phobl sy’n hynod…

Gweinidog yn canmol rôl YDG Cymru yn cefnogi gwneud penderfyniadau ac yn galw am rannu data’n uchelgeisiol

Mae Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a Phrif Chwip Llywodraeth Cymru, Jane Hutt, wedi rhoi clod i YDG Cymru am ei waith i helpu Cymru i ddod yn arweinydd rhyngwladol o ran…

Adroddiad a gyhoeddwyd gyntaf yn seiliedig ar ddadansoddiad yn y Gwasanaeth Data Integredig yn edrych ar allu yn y Gymraeg

Mae adroddiad newydd sy’n seiliedig ar ddadansoddiad yn y Gwasanaeth Data Integredig (IDS) newydd wedi edrych ar y gwahaniaethau rhwng yr amcangyfrifon o allu yn y Gymraeg a adroddwyd yng…

Prosiect newydd wedi’i osod i archwilio cyflyrau iechyd a chanlyniadau cymdeithasol ar lefel aelwydydd

Bydd prosiect cysylltu data newydd o’r enw Cartrefi Iach yn ymchwilio i gyfansoddiad aelwydydd a’r amgylchiadau y maent yn eu profi. Ariennir y prosiect gan ADR UK ac fe’i harweinir…
Filters
Reset