Ymchwil data diogelu’r dyfodol: rhoi pobl wrth galon twf

Mae’r blog hwn gan Stephanie Lee, Prif Swyddog Twf a Chyd-gyfarwyddwr rhaglen hyfforddi a meithrin gallu YDG Cymru mewn Gwyddor Data Poblogaeth ym Mhrifysgol Abertawe. Mae Stephanie yn rhannu ei…

Eglurhad Data Newydd: Setiau data Plant Mewn Angen a Phlant sy’n Derbyn Gofal a Chymorth

Mae’r Eglurhad Data hwn yn crynhoi’r profiadau a’r hyn a ddysgwyd o weithio gyda setiau data Plant mewn Angen a Phlant sy’n Derbyn Gofal a Chymorth (CRCS). Bwriedir iddo fod…

Astudiaeth yn archwilio afiechyd cronig a marwolaethau yn ôl amddifadedd ar lefel ardal

Jane Lyons yw’r arweinydd ymchwil ar gyfer thema ymchwil Cyfiawnder Cymdeithasol YDG Cymru. Yn y blog hwn, mae Jane yn trafod canfyddiadau dadansoddiad diweddaraf y tîm sy’n mesur taflwybrau mewn…

Mae data Cyfrifiad 2021 bellach ar gael ym Manc Data SAIL

Mae data Cyfrifiad 2021 bellach ar gael ym Manc Data SAIL, amgylchedd ymchwil dibynadwy ADR Cymru. Cyfrifiad 2021 Cymru a Lloegr yw’r arolwg cenedlaethol mwyaf a gynhelir gan y Swyddfa…

Ymchwil data cysylltiedig a gofal cymdeithasol: Blaenoriaethau ymchwil ar gyfer gofal cymdeithasol i oedolion ledled y DU

Gan Lynsey Cross, Swyddog Ymchwil Gofal Cymdeithasol YDG Cymru Croeso i’r trydydd blog, a’r olaf, ar fyfyrdodau o’n gweithdy cyn-gynhadledd yng Nghynhadledd ADR UK 2023, a oedd yn canolbwyntio ar…

Deall y dirwedd gofal cymdeithasol i oedolion ar draws y DU: Gwersi a ddysgwyd o Gynhadledd ADR UK

Gan Lynsey Cross, Swyddog Ymchwil Gofal Cymdeithasol YDG Cymru Cynhaliodd tîm gofal cymdeithasol YDG Cymru weithdy gyda Chanolfan Ymchwil Data Gweinyddol yr Alban a’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yng Nghynhadledd ADR…

Tirwedd ymchwil gofal cymdeithasol ar draws y DU, yr hyn a ddysgom o gynhadledd ADR UK

Gan Lynsey Cross, Swyddog Ymchwil Gofal Cymdeithasol YDG Cymru Fel rhan o gynhadledd ADR UK 2023, cynhaliodd tîm gofal cymdeithasol YDG Cymru, ynghyd â Chanolfan Ymchwil Data Gweinyddol yr Alban…

Datgloi pŵer data gofal cymdeithasol oedolion yng Nghymru (Abertawe 23 Ionawr; ar-lein 6 Chwefor)

Oherwydd problem dechnegol yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe, rydyn ni wedi gorfod symud ein digwyddiad yfory, ‘Datgloi pŵer data gofal cymdeithasol oedolion yng Nghymru’, i leoliad arall. Bydd…

Mewnwelediad Data ADR Cymru newydd yn archwilio’r ffactorau risg sy’n gysylltiedig â thrais domestig ac sydd wedi’i nodi yn ystod gofal sylfaenol yn achos menywod sy’n ymwneud ag achosion gofal Cyfraith Teulu

Mae Mewnwelediad Data ADR Cymru newydd yn archwilio’r ffactorau risg ar gyfer cam-drin domestig a thrais (DVA) a brofir gan famau sy’n ymwneud ag achosion gofal llys teulu cyfraith gyhoeddus…

Effeithiau’r pandemig Covid-19 ar iechyd meddwl plant sy’n hynod agored i niwed yn glinigol

Mae Cipolwg Data ADR Cymru newydd yn archwilio effaith y pandemig Covid-19 ar iechyd meddwl plant sy’n hynod agored i niwed yn glinigol neu sy’n byw gyda phobl sy’n hynod…
Filters
Reset