Codio clinigol a dal COVID Hir: astudiaeth garfan yng Nghymru yn defnyddio data iechyd a demograffig cysylltiedig

Mae’r Cipolwg Data hwn yn edrych ar godio clinigol COVID Hir a gofnodwyd mewn gofal sylfaenol ac eilaidd i gynorthwyo dealltwriaeth o ansawdd codio, yr amrywiad o ran defnydd mewn…

Mae Mewnwelediad Data newydd yn cymharu strwythur aelwydydd fferm ac aelwydydd nad ydynt yn ffermio yng Nghymru

Mae Mewnwelediad Data newydd YDG Cymru yn cyflwyno data ar strwythur aelwydydd fferm yng Nghymru ac yn eu cymharu ag aelwydydd gwledig eraill nad ydynt yn ffermio. Cyflawnwyd y gwaith…

Cip ar Ddata newydd: Gwahaniaethau mewn cyrhaeddiad addysgol a phresenoldeb rhwng disgyblion o Gymru a disgyblion a geni yn yr Undeb Ewropeaidd

Mae ADR Cymru wedi cyhoeddi Cipolwg Data newydd heddiw sy’n edrych ar y gwahaniaethau mewn cyrhaeddiad addysgol a phresenoldeb rhwng disgyblion o Gymru a disgyblion a aned yn yr Undeb…

Dadansoddiad newydd YDG Cymru o’r Rhaglen Cefnogi Pobl

Mae dadansoddwyr YDG Cymru yn Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad Ymchwil Gymdeithasol newydd gan y Llywodraeth. Mae’r adroddiad yn dangos canfyddiadau’r data a ddadansoddwyd o’r Rhaglen Cefnogi Pobl etifeddiaeth (bellach…

Archwilio cyfnodau pontio i addysg ôl-orfodol yng Nghymru

Mewn Cipolwg Data newydd gan YDG Cymru, edrychodd yr ymchwilwyr Dr Katy Huxley a Rhys Davies ar y trawsnewidiadau i addysg ôl-orfodol yng Nghymru. Cysylltodd y tîm ffynonellau data addysg…

Mae’r bwlch cyflogau rhwng y rhywiau a dilyniant gyrfa yn ehangu gyda phrofiad yn y sector addysgu yng Nghymru

Defnyddiodd dadansoddiad diweddar gan ymchwilwyr YDG Cymru ddata gweinyddol i amcangyfrif cynnydd gyrfa a gwahaniaethau cyflog ymhlith athrawon benywaidd a gwrywaidd ac arweinwyr ysgolion yng Nghymru. Gan ddefnyddio data gweinyddol…

Newydd Esboniad Data: HAPPEN

Mae’r Esboniad Data hwn yn crynhoi’r profiadau a’r gwersi a ddysgwyd o weithio gyda set ddata HAPPEN (Iechyd a Chyrhaeddiad Disgyblion mewn Addysg Gynradd) wrth gynhyrchu ymchwil i iechyd a…

ADR UK yn buddsoddi rhagor o arian yn AD|ARC

Mae ADR UK yn darparu ail gyfnod o arian ar gyfer y rhaglen Data Gweinyddol | Casgliad Ymchwil Amaethyddol (AD| ARC). Bydd y prosiect hwn mewn pedair gwlad yn cynyddu…

Ymchwil newydd yn edrych ar effeithiolrwydd arweiniad gyrfaoedd a sut mae’n cael ei flaenoriaethu

Mae ymchwil newydd a wnaed gan YDG Cymru wedi edrych ar effeithiolrwydd arweiniad gyrfaoedd wrth gefnogi cyfranogiad mewn addysg a hyfforddiant ôl-orfodol a sut caiff arweiniad gyrfaoedd ei flaenoriaethu. Defnyddiodd…

Myfyrwyr PhD yng Nghymru ar fin elwa o fuddsoddiad ADR UK ar gyfer ymchwil meintiol gan ddefnyddio data gweinyddol cysylltiedig

Mae ADR UK yn falch iawn o gyhoeddi 20 o gyfleoedd efrydiaethau PhD i’w cynnal gan oruchwylwyr ar draws 13 o Bartneriaethau Hyfforddiant Doethurol (DTPs) y Cyngor Ymchwil Economaidd a…
Filters
Reset