Mae’r prosiect hwn yn ceisio deall y cysylltiad rhwng absenoldebau ysgol a gwaharddiadau a hunanladdiad ymhlith pobl ifanc yng Nghymru.