Cyhoeddiadau

Cip ar Ddata: A yw aelwydydd fferm yn wahanol? Peth tystiolaeth o Gymru

Mae’r Cipolwg Data hwn yn cyflwyno data ar strwythur aelwydydd fferm yng Nghymru ac yn eu cymharu ag aelwydydd gwledig eraill nad oeddent yn ffermio. Cyflawnwyd y gwaith gan dîm AD|ARC (Data Gweinyddol | Casglu Ymchwil Amaethyddol), prosiect a ariennir gan YDG yn y DU. Y prosiect sy’n ceisio integreiddio’r dimensiwn dynol â data ar weithgareddau ffermio. Mae hyn yn ein galluogi i ddeall yn well nodweddion demograffig, iechyd, addysg ac economaidd aelwydydd fferm sy’n gysylltiedig â busnesau fferm o wahanol fathau a meintiau. Nod AD|ARC yw darparu’r mewnwelediadau sydd eu hangen ar y rhai sy’n gwneud penderfyniadau i wella polisïau’r dyfodol a gwella lles ffermwyr a’u haelwydydd.

Pennod o’r llyfr: Cynhyrchiant a’r Pandemig: Heriau a Mewnwelediadau o Covid-19

Mae’r llyfr blaengar hwn yn archwilio effeithiau posibl pandemig Covid-19 ar gynhyrchiant. Mae Cynhyrchiant a’r Pandemig yn cynnwys 21 o benodau wedi’u hysgrifennu gan 46 o arbenigwyr, sy’n archwilio gwahanol agweddau ar sut mae’r pandemig yn debygol o effeithio ar yr economi, cymdeithas a llywodraethu yn y tymor canolig a’r hirdymor.