Newyddion a Blogiau

Mae Mewnwelediad Data newydd yn cymharu strwythur aelwydydd fferm ac aelwydydd nad ydynt yn ffermio yng Nghymru

Mae Mewnwelediad Data newydd YDG Cymru yn cyflwyno data ar strwythur aelwydydd fferm yng Nghymru ac yn eu cymharu ag aelwydydd gwledig eraill nad ydynt yn ffermio. Cyflawnwyd y gwaith…
Darllen mwy

ADR UK yn buddsoddi rhagor o arian yn AD|ARC

Mae ADR UK yn darparu ail gyfnod o arian ar gyfer y rhaglen Data Gweinyddol | Casgliad Ymchwil Amaethyddol (AD| ARC). Bydd y prosiect hwn mewn pedair gwlad yn cynyddu…
Darllen mwy

Ffermio a ffermwyr yng Ngogledd Iwerddon: Gweithio mewn partneriaeth i greu prosiect cysylltu data

Yn y rhifyn diweddaraf hwn o gyfres blogiau’r prosiect Data Gweinyddol|Casgliad Ymchwil Amaethyddol (AD|ARC), mae Orla Bateson o Asiantaeth Ystadegau ac Ymchwil Gogledd Iwerddon (NISRA) yn trafod datblygiad Astudiaeth Ymchwil…
Darllen mwy

AD|ARC – Creu a chryfhau rhwydwaith ymchwil data gweinyddol ledled y DU

Mae Nicholas Webster yn Uwch Ddadansoddwyr ar gyfer Data Gweinyddol | Casgliad Ymchwil Amaethyddol. Yma, mae’n trafod sut mae’r prosiect yn creu cysylltiadau newydd ar draws y llywodraeth, y byd academaidd…
Darllen mwy

AD|ARC: ADR yr Alban yn gweithio mewn partneriaeth i gyflwyno prosiect cysylltu data ledled y DU

Mae Dave Grzybowski, Arweinydd Tîm, Tîm Caffael Data Llywodraeth yr Alban yn ADR Scotland, yn trafod sut mae cydweithwyr yn yr Alban yn cefnogi’r prosiect Data Gweinyddol|Casgliad Ymchwil Amaethyddol (AD|ARC), ei…
Darllen mwy

Sut mae cysylltu data yn gallu cefnogi’r gwaith o gyflawni polisi amaethyddol newydd yn Lloegr? Safbwynt Defra

Mae Dave Fernall, sy’n ystadegydd yn nhîm Ystadegau Ffermio Defra (Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig) ac yn arweinydd y prosiect Data Gweinyddol | Casgliad Ymchwil Amaethyddol (AD|ARC) yn…
Darllen mwy

AD|ARC: Cysylltu data’r Llywodraeth er mwyn cefnogi Ffermio yn yr Alban

Mae Alastair McAlpine yn Uwch Ystadegydd yn is-adran Gwyddorau Gwledig ac Amgylcheddol a Gwasanaethau Dadansoddol Llywodraeth yr Alban ac mae hefyd yn Llysgennad Ymchwil Data Gweinyddol y Deyrnas Unedig (YDG…
Darllen mwy

Sut gall cysylltu data helpu i gryfhau ffermwyr ar draws y DU? Persbectif iechyd cyhoeddus

Yn rhifyn diweddaraf cyfres flog AD|ARC , mae Alisha Davies o Iechyd Cyhoeddus Cymru yn trafod pwysigrwydd data gweinyddol cysylltiedig ar gyfer gwella bywydau ffermwyr a chymunedau ffermio ar draws y DU. Mae…
Darllen mwy

AD|ARC: Deall y bobl sy’n byw ac sy’n gweithio ar ffermydd

Mae Paul Caskie, Prif Ymchwilydd ar gyfer Data Gweinyddol | Casgliad Ymchwil Amaethyddol (AD|ARC), yn trafod sut dechreuodd y prosiect a sut mae’n mynd. Beth ysgogodd AD| ARC, a beth yw’r…
Darllen mwy