Bydd prosiect cysylltu data newydd o’r enw Cartrefi Iach yn ymchwilio i gyfansoddiad aelwydydd a’r amgylchiadau y maent yn eu profi. Ariennir y prosiect gan ADR UK ac fe’i harweinir gan Dr Richard Fry, Athro Cyswllt yr Amgylchedd ac Iechyd ym Mhrifysgol Abertawe a chyd-arweinydd academaidd YDG Cymru ar themâu ymchwil Newid Hinsawdd, Cyfiawnder Cymdeithasol ac Iechyd a Lles YDG Cymru.

Nod y prosiect yw creu set ddata sy’n barod ar gyfer ymchwil ar y cyflyrau iechyd hirdymor a chanlyniadau cymdeithasol o fewn a rhwng gwahanol fathau o aelwydydd. Bydd y set ddata sydd heb ei nodi yn cysylltu data tai â data gweinyddol eraill ar gyfer Cymru, Lloegr a’r Alban.

Bydd cynnal dadansoddiadau ar lefel aelwydydd yn galluogi ymchwilwyr i archwilio cwestiynau sy’n berthnasol i bolisi ynghylch aelwydydd a’u rhyngweithio â gwasanaethau cyhoeddus.

I ddysgu mwy, darllenwch y stori lawn yn ADRUK.org.