Sinead Brophy

Arweinydd Academaidd, Y Blynyddoedd Cynnar

Mae Sinead Brophy yn Athro Gwyddorau Data Iechyd Cyhoeddus yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe, yn Gyfarwyddwr y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Ymchwil ar Iechyd a Llesiant y Boblogaeth (Cymru), Arweinydd Rhanbarthol Cymru HDR UK ac yn Arweinydd Academaidd thema ymchwil Y Blynyddoedd Cynnar ar gyfer YDG Cymru. Mae ei diddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar ddefnyddio data cysylltiol arferol i hyrwyddo datblygu’n iach, gan ddefnyddio ymagwedd gydol oes (o gyn-feichiogrwydd, geni, i’r ysgol, hyd gwaith) tuag at iechyd y boblogaeth. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn iechyd mamau a thadau sy’n gysylltiedig â data cyn-ysgol ac ysgolion cynradd; mae’r gwaith hwn yn cael ei gynnal trwy’r rhaglen ymchwil Ganwyd yng Nghymru a rhwydwaith ysgolion cynradd HAPPEN.