Peter Mackie

Cyd-arweinydd Academaidd, Tai a Digartrefedd

Mae Peter yn Athro ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn Gyd-arweinydd Academaidd YDG Cymru ar gyfer y thema ymchwil Tai a Digartrefedd. Prif ffocws ymchwil a gwaith ymgynghorol Peter yw atal digartrefedd. Mae Peter wedi gweithio gyda data gweinyddol cysylltiol am fwy na degawd, gan gynnwys cysylltu data ar ddigartrefedd, addysg, iechyd a chyfiawnder troseddol. Mae ei waith wedi cael effaith sylweddol, gan gynnwys datblygu deddfwriaeth ac arfer newydd mewn nifer o wledydd.