Pete Arnold

Arweinydd Academaidd, Hyfforddiant a Meithrin Gallu

Dr Pete Arnold yw’r Cyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer yr MSc mewn Gwyddor Data Iechyd yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe. Mae’n cyd-arwain y gwaith o ddatblygu’r rhaglen Hyfforddiant a Meithrin Gallu (TCB) ar gyfer YDG Cymru a bydd yn gyfrifol am waith ei dîm academaidd i gyflwyno cyrsiau hyfforddiant sbectrwm llawn ar gyfer gwyddonwyr data dwys yn llwyddiannus.

Mae Pete hefyd yn Beiriannydd Meddalwedd sydd â 30 mlynedd o brofiad yn y byd academaidd a diwydiant ym maes biosynwyryddion a thechnoleg y cyfryngau, gan weithio ar brosiectau amrywiol o synwyryddion aml-ddadansoddyn un sglodyn i ddatblygu gyrwyr a systemau rheoli menter. Roedd yn Brif Ymchwiliwr ar gyfer prosiect dylunio arfer gorau yr Undeb Ewropeaidd (UE) ac enillodd batent dylunio synhwyrydd cyn symud i beirianneg meddalwedd diwydiannol. Roedd yn Uwch Wyddonydd Data ym Manc Data SAIL, yn gweithio fel Dadansoddwr Data ar brosiectau ymchwil ac fel Peiriannydd Meddalwedd ar gyfer prosiectau datblygu.

Mae Pete wedi manteisio ar ei brofiadau yn y theatr ac adrodd storïau i addysgu, wedi dilyn PGCert mewn Addysg Uwch ac mae’n aelod gweithredol o’r Gymdeithas Peirianneg Meddalwedd Ymchwil a Rhwydwaith Lleol y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg, gyda’r nod o ganolbwyntio ei brofiad diwydiannol ar arfer gorau mewn amgylcheddau ymchwil. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys modelu aml-raddfa ar sail cynrychiolydd, cyfrifiannu perfformiad uchel ac ymchwil data iechyd.