Paul Caskie

Prif Ymchwiliwr, prosiect AD|ARC

Dr Caskie yw Prif Ymchwiliwr y prosiect Data Gweinyddol – Casgliad Ymchwil Amaethyddol (AD|ARC) a ariennir gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC). Mae ganddo dros 30 o flynyddoedd o brofiad yn arwain ymchwil, dadansoddi, llunio polisïau a lledaenu sy’n berthnasol i’r sector bwyd-amaeth. Bu’n Bennaeth Ymchwil Economeg yn AFBI er 2020, gan gyfarwyddo tîm o 20 o economegwyr sy’n ymgymryd ag ymchwil i faterion amaethyddol, amgylcheddol a’r economi wledig sy’n cael effaith ar lefel ranbarthol, genedlaethol a rhyngwladol.