Nick Webster

Dadansoddwr Arweiniol y Llywodraeth, AD|ARC

Nick yw arweinydd y llywodraeth ar gyfer y prosiect Data Gweinyddol | Casgliad Ymchwil Amaethyddol (AD|ARC), gan adeiladu Set Ddata sy’n Barod ar gyfer Ymchwil traws-DU i ddod â data at ei gilydd ar fusnesau fferm, ynghyd â data ar unigolion mewn aelwydydd ffermio. Mae Nick hefyd yn rhan o Dîm Datblygu Prosiectau â Blaenoriaeth YDG Cymru, sydd â’r nod o ddatblygu prosiectau ymchwil data gweinyddol at y dyfodol.

Cyn AD|ARC, gweithiodd Nick ar ddatblygu’r prosiect Cysylltu Data ar Statws Preswylwyr Sefydlog i Ddinasyddion yr UE ac, ar ddechrau pandemig Covid-19, datblygodd llifoedd data ar gyfer ymateb Llywodraeth Cymru i’r pandemig. Cyn symud i Gymru, roedd Nick yn gweithio ar ystadegau ar amrywiaeth y gweithlu addysgu yn Lloegr ar gyfer yr Adran Addysg.

Cyn gweithio i’r llywodraeth, mae gan Nick gefndir mewn gweithio gyda sefydliadau hawliau dynol yn Ewrop ac Asia, ynghyd ag MA mewn Astudiaethau Adfer ar Ôl Rhyfel ar ôl cyflawni gradd gyntaf mewn Ffiseg Ddamcaniaethol.