Lucy Robinson

Dadansoddwr Data, PAND|AR

Mae Lucy wedi gweithio fel dadansoddwr data yn Llywodraeth Cymru er 2013, gan weithio ar draws nifer o feysydd ymchwil, gan gynnwys cyfiawnder cymdeithasol ac ystadegau’r gweithlu addysg. Ar hyn o bryd, hi yw’r uwch swyddog ystadegol ar gyfer prosiect Ymchwil Data Gweinyddol y Pandemig (PAND|AR) YDG Cymru, sydd â’r nod o ddatgloi potensial y cyfoeth o ddata presennol yng Nghymru i lywio a chefnogi ymateb cynaliadwy ac adferiad ar ôl Covid-19. Mae hyn yn cynnwys cynorthwyo i gaffael data yn llwyddiannus a chynnal dadansoddiadau o ddata cysylltiol dienw i gryfhau a datblygu sylfaen dystiolaeth yn ymwneud ag effaith y pandemig.