Liam Crowley

Gwyddonydd Data, AD|ARC

Mae Liam yn Wyddonydd Data yn Uned Data Ymchwil Gweinyddol Llywodraeth Cymru ac, ar hyn o bryd, mae’n ymgymryd â gwaith ar y prosiect Data Gweinyddol | Casgliad Ymchwil Amaethyddol (AD|ARC) a phrosiect PAND|AR. Nod prosiect AD|ARC yw dod â gwybodaeth at ei gilydd, gan gynnwys data yn ymwneud ag agweddau busnes ar ffermio, ynghyd â data ar lesiant ffermwyr, gweithwyr fferm a theuluoedd ffermio.  Nod prosiect PAND|AR yw datgloi potensial y cyfoeth o ddata presennol yng Nghymru i lywio a chefnogi ymateb cynaliadwy ac adferiad ar ôl Covid-19.