Katy Addison

Uwch Swyddog Ymchwil

Mae cefndir ymchwil diweddar Katy mewn ymchwil gymdeithasol. Ymunodd â’r tîm Prosiectau Mawr a Datblygu Prosiectau yn rhan Llywodraeth Cymru o YDG Cymru ym mis Awst 2022, ac mae ei phrif gyfrifoldebau’n cynnwys cefnogi’r prosiect Data Gweinyddol | Casgliad Ymchwil Amaethyddol (AD|ARC), prosiectau cwmpasu sy’n cynnwys set ddata’r Archwiliad Gwahaniaethau ar sail Hil, a symud prosiect yn ei flaen i gysylltu data gweinyddol Cyswllt Ffermio. Cyn ymuno ag YGD Cymru, roedd Katy yn gweithio i dîm ymchwil Dyfodol Cynaliadwy Llywodraeth Cymru, lle’r oedd yn rheoli prosiectau ymchwil tai yn bennaf.