Josh Dixon

Prif Ddadansoddwr, astudiaeth BOLD

Ar hyn o bryd, Josh yw Prif Ddadansoddwr Llywodraeth Cymru ar yr astudiaeth Canlyniadau Gwell trwy Ddata Cysylltiol (Better Outcomes through Linked Data (BOLD)). Ei phrif nod yw defnyddio data cysylltiol i wella’r gwasanaethau a ddarperir i rai o’r unigolion mwyaf bregus mewn cymdeithas, ac mae rôl Josh yn canolbwyntio’n benodol ar gamddefnyddio sylweddau. Bu’n gweithio gynt ar lywodraethu data yn nhîm YDG Cymru yn Llywodraeth Cymru, ac roedd yn gyfrifol am Amgylchedd Ymchwil Dibynadwy Llywodraeth Cymru, Asesiadau Preifatrwydd a phrosesau eraill o fewn y tîm.