Jon Smart

Pennaeth Rhaglenni, Prif Swyddog Gweithredu Banc Data SAIL

Mae Jon yn Bennaeth Rhaglenni ar gyfer YDG Cymru ac yn Brif Swyddog Gweithredu Banc Data SAIL yn y grŵp Gwyddor Data Poblogaeth ym Mhrifysgol Abertawe. Mae Jon yn uwch reolwr profiadol sydd wedi cyflwyno ystod eang o raglenni strategol a phrosiectau mawr yn llwyddiannus yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector ar draws y DU ac yn rhyngwladol. Mae Jon yn Gymrawd o’r Sefydliad Rheolaeth Siartredig (FCMI), yn ymarferydd cofrestredig PRINCE2©, MSP©, ac Agile© ac yn SCRUM Master©. Rôl Jon yw rheoli pob agwedd ar gyflawni rôl Prifysgol Abertawe yn YDG Cymru ac, ynghyd â chydweithwyr yn Llywodraeth Cymru, cyfrannu at weithrediadau ADR UK.