Ffion Lloyd-Williams

Uwch Swyddog Ymchwil, prosiect EUSS

Ffion Lloyd-Williams yw’r Uwch Swyddog Ymchwil ar gyfer Prosiect Cysylltu Data EUSS, a ariennir gan ADR UK/ESRC. Mae’n gyfrifol am reoli’r prosiect o ddydd i ddydd, gan gynnwys caffael a dadansoddi’r setiau data priodol, cydlynu grŵp llywio’r prosiect a’r grŵp ymgynghori â rhanddeiliaid, datblygu cyfleoedd i gydweithredu a lledaenu canfyddiadau ymchwil. Ffion yw Arweinydd Dadansoddol Llywodraeth Cymru YDG Cymru ar Iechyd Meddwl ar gyfer rhaglen waith 2022-2026 hefyd ac mae’n aelod o Bwyllgor Ymchwil Gymdeithasol Llywodraeth Cymru. Mae ganddi dros ddau ddegawd o brofiad o ymchwil a rheoli prosiectau. Mae ei harbenigedd ymchwil ym meysydd ymchwil polisi, hybu iechyd ac iechyd y boblogaeth, yn enwedig astudiaethau sydd â’r nod o atal clefydau anhrosglwyddadwy trwy ymyriadau dietegol a hybu iechyd a llesiant. Mae ganddi brofiad a hyfforddiant helaeth mewn datblygu, gweithredu a gwerthuso ymyriadau iechyd cymhleth a chynllunio iechyd cyhoeddus.