Chris Taylor

Arweinydd Academaidd, Addysg

Chris yw Arweinydd Academaidd y maes ymchwil thematig Addysg yn YDG Cymru a Chyfarwyddwr Labordy Data Addysg WISERD, gan gydweithio’n agos â meysydd ymchwil thematig eraill. Mae’r thema hon yn edrych ar sut mae pandemig Covid-19 wedi effeithio ar addysg a dysgwyr yng Nghymru a sut gall y defnydd hwn o ddata gweinyddol gynorthwyo’r rhai sy’n llunio polisïau i adfer ohono. Yn gysylltiedig â hyn, Chris yw Arweinydd Arsyllfa Polisi Cyhoeddus Rhyngwladol ESRC yng Nghymru, a sefydlwyd er mwyn ymateb i’r pandemig i grynhoi ac asesu tystiolaeth ymchwil i’r rhai sy’n llunio polisïau ar draws ystod eang o feysydd polisi cyhoeddus, gan gynnwys addysg. Chris yw Cyfarwyddwr Academaidd Parc Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd (SPARK) hefyd, sef menter bwysig newydd i greu cymuned newydd o ymchwilwyr, busnesau, cyrff sector cyhoeddus a sefydliadau gwirfoddol a chymunedol, sy’n cydweithio i fynd i’r afael â rhai o’n materion cymdeithasol mwyaf heriol.