Cathrine Richards

Pennaeth Rheoli Effaith

Mae Cathrine yn cydweithio’n agos â thîm YDG Cymru i helpu i gyflawni rhaglen waith sy’n ystyried ac yn mwyhau ei allu i gyflawni effaith, o gysyniadaeth y prosiect hyd at ledaenu’r canfyddiadau a’r tu hwnt. Mae Cathrine yn gyfrifol am ddatblygu’r holl weithgareddau cyfathrebu sy’n gysylltiedig ag YDG Cymru, gan gydweithio’n agos ag arweinwyr effaith a chyfathrebu ar draws partneriaeth ADR UK i hyrwyddo’r defnydd diogel o ddata gweinyddol dienw ar gyfer ymchwil a gwerth ymchwil a gynhelir yn y ffordd hon. Mae cefndir Cathrine mewn cysylltiadau cyhoeddus a chysylltiadau â’r cyfryngau, lle bu’n gweithio am nifer o flynyddoedd mewn asiantaethau yng Nghymru ar gynllunio strategol a gweithredu nifer o gyfrifon defnyddwyr a busnes-i-fusnes adnabyddus. Mae Cathrine wedi’i lleoli yn swyddfeydd YDG Cymru ym Mhrifysgol Abertawe.