Bydd y prosiect hwn yn edrych ar lwybrau iechyd meddwl myfyrwyr yng Nghymru. Bydd yn edrych ar y cyfnod cyn ac yn ystod y brifysgol, ac o’i gymharu â’r rhai nad ydynt yn fyfyrwyr yng Nghymru.