Mae data Cyfrifiad 2021 bellach ar gael ym Manc Data SAIL, amgylchedd ymchwil dibynadwy ADR Cymru.

Cyfrifiad 2021 Cymru a Lloegr yw’r arolwg cenedlaethol mwyaf a gynhelir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Dyma’r unig arolwg sy’n rhoi darlun manwl o’r boblogaeth gyfan, ac mae’n unigryw gan ei fod yn cynnwys pawb ar yr un pryd ac yn gofyn yr un cwestiynau craidd ym mhob man. Mae hyn yn ei gwneud hi’n hawdd cymharu gwahanol rannau o’r wlad.

Darllenwch y stori lawn