Bydd y prosiect hwn yn dilyn ymlaen o waith blaenorol a edrychodd ar anghydraddoledebau iechyd mewn marwolaethau a derbyniadau ysbyty Covid-19 yng Nghymru. Bydd yn dadansoddi derbyniadau a marwolaethau perthynol i Covid-19 gan edrych ar beth yw’r ffactorau cyfryngol ar gyfer anghydraddoldebau yn dilyn Covid-19.