Bydd y prosiect hwn yn edrych ar sut y gallwn harnesu data a gesglir fel mater o drefn i fesur llesiant unigol. Bydd y prosiect yn cynnwys data perthynol i’r unigolyn, amgylchedd ac ardal y cartref i geisio deall a mesur llesiant.