Bydd y prosiect hwn yn ymchwilio i iechyd a llesiant grwpiau i ddangos anawsterau a chodi ymwybyddiaeth i grwpiau penodol.