Bydd y prosiect hwn yn ymchwilio os oes gwahaniaethau yn y gyfran o athrawon gwrywaidd a benywaidd sy’n dal safleoedd arweinyddiaeth mewn ysgolion. Bydd yn ystyried y tâl a lefelau profiad athrawon sydd wedi camu ymlaen i rolau arweinyddiaeth fesul rhyw. Bydd yn profi hefyd a yw gwahaniaethau fesul rhyw yn gyson ar draws mathau o ysgolion.