Mae’r prosiect hwn yn anelu at ddarparu tystiolaeth ar gwmpas ac amseroldeb brechiadau Covid-19.

Bydd yn edrych ar:

  • Anghydraddoldebau ymgymryd ar gyfer brechiadau Covid-19 a ffliw rhwng 2020 a 2021.
  • Y risg o dderbyniadau ysbyty a marwolaethau Covid-19 ar ôl brechiadau atgyfnerthu Covid-19 hydref 2022.
  • Cysylltiadau â thanfrechu yn erbyn Covid-19 yn haf 2022 a risg ddilynol o dderbyniad ysbyty a marwolaethau Covid-19.
  • Tueddiadau mewn heintiad SARS-CoV-2 a brechu mewn staff ysgolion, myfyrwyr ac aelodau eu haelwydydd o 2020-2022 yng Nghymru

Ar y cyd, bydd y cwestiynau hyn yn cyd-fynd a gwaith sy’n digwydd ledled y DU, fydd yn cynorthwyo monitro ac arfarnu ansawdd brechlyn.