Bydd y gwaith hwn yn defnyddio data demograffig a gweinyddol presennol a newydd i nodweddu poblogaeth Cymru i grwpiau cymdeithasol-economaidd, ar y cyrion ac agored i niwed o unigolion i gynorthwyo dealltwriaeth yn y dyfodol o anghydraddoldebau poblogaeth yng Nghymru.