Mae’r Eglurhad Data hwn yn crynhoi’r profiadau a’r hyn a ddysgwyd o weithio gyda set ddata Plant mewn Angen a Phlant sy’n Derbyn Gofal a Chymorth.