Bydd y prosiect hwn yn darparu tystiolaeth ar ‘ailgartrefu cyflym’ mewn gwasanaethau digartrefedd – ymagwedd seiliedig ar y syniad bod ailgartrefu pobl sy’n profi digartrefedd yn gyflym yn lleihau canlyniadau negyddol. Bydd yn ymchwilio os yw’r swm o amser mae’n gymryd i ailgartrefu pobl sy’n profi digartrefedd yn gwahaniaethu rhwng is-grwpiau poblogaeth, ac a yw’r amser a gymerir i ailgartrefu rhywun yn gysylltiedig a’u sefydlogrwydd mewn cartref.

Bydd y canlyniadau yn ffurfio gwaith i’r dyfodol i greu meincnod ‘ailgartrefu cyflym’. Mae’r feincnod yn anelu at adnabod ar ba adeg mae cyfleoedd aelwyd o brofi digartrefedd eto yn cael eu lleihau.