Nod y prosiect hwn yw creu dangosydd defnydd gwasanaeth iechyd dymunol i nodweddu dosbarthiad y boblogaeth nad ydynt yn defnyddio’r gwasanaeth iechyd fel mesur o wytnwch iechyd. Bydd y prosiect yn edrych ar ba gyfran o boblogaeth Cymru sy’n bodloni meini prawf y dangosydd a sut mae hyn yn amrywio yn ôl amddifadedd a grwpiau â nodweddion gwarchodedig.