Oherwydd problem dechnegol yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe, rydyn ni wedi gorfod symud ein digwyddiad yfory, ‘Datgloi pŵer data gofal cymdeithasol oedolion yng Nghymru’, i leoliad arall. Bydd y digwyddiad nawr yn cael ei gynnal yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Rydyn ni’n ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Bydd Datgloi pŵer data gofal cymdeithasol oedolion yng Nghymru yn cael ei gynnal ar ddau ddyddiad – un yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar 23 Ionawr, a’r llall ar-lein ar 6 Chwefror.

Bydd y digwyddiadau yn cael eu cynnal rhwng 9:30am a 4:00pm ac yn dod â rhanddeiliaid ynghyd sydd â diddordeb mewn casglu, rhannu neu ddefnyddio data gofal cymdeithasol oedolion er budd y cyhoedd ac i wella polisïau ac arferion gofal cymdeithasol. Ymhlith y rhai fydd yn bresennol bydd ymchwilwyr a llunwyr polisi, ynghyd â chynrychiolwyr o awdurdodau lleol, darparwyr gofal cymdeithasol annibynnol, y trydydd sector a’r cyhoedd.

Bydd yr agenda a rhestr siaradwyr yn debyg ar draws y ddau ddigwyddiad.

Rydyn ni wedi ymuno ag Gofal Cymdeithasol Cymru i drefnu’r digwyddiadau hyn, lle byddwn ni’n archwilio cyfleoedd i wneud y gorau o ymchwil data gofal cymdeithasol oedolion.

Yn y digwyddiadau, byddwn yn:

·        trafod blaenoriaethau ar gyfer ymchwil data cysylltiol ym maes gofal cymdeithasol oedolion
·        archwilio sut y gall rhanddeiliaid gwahanol gynnwys y cyhoedd mewn penderfyniadau ynghylch rhannu data a thryloywder defnyddio data cyhoeddus
·        rhannu cynnydd gwaith asesu aeddfedrwydd data Gofal Cymdeithasol Cymru, gan roi cyfle mewn-person i awdurdodau lleol glywed am y pecyn cymorth hunanasesu a chanfyddiadau cynnar y cyfnod peilot
·        lansio grŵp ymchwil data gofal cymdeithasol oedolion ar gyfer ymchwilwyr sydd â diddordeb mewn prosiectau ymchwil data-ddwys mewn gofal cymdeithasol
·        archwilio’r cyfleoedd, y manteision a’r heriau posibl o rannu data yn yr Adnodd Data Cenedlaethol ac amgylcheddau ymchwil megis Banc Data SAIL

A fyddech chi gystal â chwblhau’r ddolen hon

https://www.eventbrite.co.uk/e/data-gofal-cymdeithasol-oedolion-adult-social-care-data-tickets-774316289867  i gadarnhau eich lle i’r digwiddiad yn Caerdydd , a’r ddolen hon https://www.eventbrite.co.uk/e/data-gofal-cymdeithasol-oedolion-adult-social-care-data-tickets-774277794727 i’r digwyddiad ar-lein.