Mewn adroddiad Data Insight newydd, mae ymchwilwyr wedi ymchwilio i sut y gall y data a gesglir gan ddisgyblion am eu cynlluniau gyrfa, o’u cyfuno â data gweinyddol, roi cipolwg ar eu gwahanol amgylchiadau a galluoedd.