Mae’r Cip hwn ar Ddata yn archwilio’r tebygolrwydd y bydd disgyblion a staff yn cael prawf positif am Covid-19 pan fu achos positif ymhlith staff, disgyblion a’u haelwyd. Mae’n defnyddio data anhysbys am yr holl staff, disgyblion a chysylltiadau ar yr aelwyd yng Nghymru i ddeall y llwybrau trosglwyddo tebygol i leoliadau addysg a thrwyddynt.