Mae’r Cip hwn ar Ddata yn archwilio graddfa camddefnyddio sylweddau a phroblemau tai, a’r gorgyffwrdd rhyngddynt, yn Ninas a Sir Abertawe.