Mae’r Cip hwn ar Ddata yn archwilio rhaglen Dechrau’n Deg fel adnodd proffilio daearyddol i nodi teuluoedd bregus, yn ddienw. Hefyd, mae’n archwilio modelau wedi’u llywio gan ddata fel dull gwahanol o nodi unigolion sydd mewn perygl o brofi digwyddiadau niweidiol.